ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ
Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմին

Map Armenian Russian English

 Մենյու
Թեժ գիծ
119

Հաստիքացուցակ

                                                                                                                   Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության 

                                                                                         և ընդերքի  տեսչական մարմնի ղեկավարի

                                                                                    2021 թվականի սեպտեմբերի 27 -ի N Կ3-Լ  հրամանի

 

 

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

 

NN

ը/կ

Հաստիքի անվանումը

Հաստիքային միավորի քանակը

 

1

2

3

 

Վարչական պաշտոններ

 

1.      

Տեսչական մարմնի ղեկավար

1

 

2.     

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ

3

 

 

Ընդամենը

4

 

Պետական հայեցողական պաշտոններ

 

3.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական

1

 

4.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

3

 

 

Ընդամենը

4

 

Հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

 

1.Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի

վերահսկողության վարչություն

 

5.

Վարչության պետ

1

 

Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին

 

6.

Բաժնի պետ

1

 

7.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

8.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին

 

9.

Բաժնի պետ

1

 

10.

Գլխավոր պետական տեսուչ

1

 

11.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

 

Ընդամենը

10

 

2.Ընդերքի վերահսկողության վարչություն

 

12.

Վարչության պետ

1

 

Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների

 վերահսկողության բաժին

 

13.

Բաժնի պետ

1

 

14.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

15.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին

 

16.

Բաժնի պետ

1

 

17.

Գլխավոր պետական տեսուչ

8

 

18.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

 

Ընդամենը

17

 

3.Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն

 

19.

Վարչության պետ

1

 

19.1

Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

1

 

Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին

 

20.

Բաժնի պետ

1

 

21.

Գլխավոր պետական տեսուչ

2

 

22.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին

 

23.

Բաժնի պետ

1

 

24.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

25.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

 

Ընդամենը

13

 

4.Որակի ապահովման վարչություն

 

26.

Վարչության պետ

1

 

27.

Վարչության պետի տեղակալ

1

 

28.

Գլխավոր մասնագետ

4

 

 

Ընդամենը

6

 

5.Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն

 

29.

Վարչության պետ

1

 

Ռիսկի գնահատման բաժին

 

30.

Բաժնի պետ

1

 

31.

Գլխավոր մասնագետ

1

 

32.

Ավագ մասնագետ

1

 

Ռիսկի վերլուծությունների բաժին

 

33.

Բաժնի պետ

1

 

34.

Գլխավոր մասնագետ

2

 

35.

Ավագ մասնագետ

1

 

36.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

9

 

6.Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության

վարչություն

 

1.

Վարչության պետ

1

 

2.

Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

2

 

Իրավական աջակցության բաժին

3.

Բաժնի պետ

1

 

4.

Գլխավոր իրավաբան

3

 

5.

Ավագ իրավաբան

1

 

Փաստաթղթաշրջանառության բաժին

6.

Բաժնի պետ

1

 

7.

Ավագ մասնագետ

1

 

8.

Փաստաթղթավար

1

 

 

Ընդամենը

11

 

 

 

 

 

7.Իրազեկման և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

 

43.

Բաժնի պետ

1

 

44.

Գլխավոր մասնագետ

2

 

45.

Ավագ մասնագետ

2

 

 

Ընդամենը

5

 

8.Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին

 

46.

Բաժնի պետ

1

 

47.

Գլխավոր մասնագետ

3

 

48.

Ավագ մասնագետ

1

 

49.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

6

 

Տարածքային ստորաբաժանումներ

 

1.Երևանի տարածքային բաժին

 

50.

Բաժնի պետ

1

 

51.

Գլխավոր պետական տեսուչ

8

 

52.

Ավագ պետական տեսուչ

3

 

53.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

54.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

14

 

2.Արագածոտնի տարածքային բաժին

 

55.

Բաժնի պետ

1

 

56.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

57.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

58.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

59.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

3.Արարատի տարածքային բաժին

 

60.

Բաժնի պետ

1

 

61.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

62.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

63.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

64.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

8

 

4.Արմավիրի տարածքային բաժին

 

65.

Բաժնի պետ

1

 

66.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

67.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

68.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

69.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

5.Գեղարքունիքի տարածքային բաժին

 

70.

Բաժնի պետ

1

 

71.

Գլխավոր պետական տեսուչ

6

 

72.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

73.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

74.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

10

 

6.Լոռու տարածքային բաժին

 

75.

Բաժնի պետ

1

 

76.

Գլխավոր պետական տեսուչ

5

 

77.

Ավագ պետական տեսուչ

4

 

78.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

79.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

12

 

7.Կոտայքի տարածքային բաժին

 

80.

Բաժնի պետ

1

 

81.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

82.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

83.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

84.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

8

 

8.Շիրակի տարածքային բաժին

 

85.

Բաժնի պետ

1

 

86.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

87.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

88.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

89.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

9.Սյունիքի տարածքային բաժին

 

90.

Բաժնի պետ

1

 

91.

Գլխավոր պետական տեսուչ

4

 

92.

Ավագ պետական տեսուչ

2

 

93.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

94.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

9

 

10.Վայոց ձորի տարածքային բաժին

 

95.

Բաժնի պետ

1

 

96.

Գլխավոր պետական տեսուչ

3

 

97.

Ավագ պետական տեսուչ

1

 

98.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

99.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

7

 

11. Տավուշի տարածքային բաժին

 

100.

Բաժնի պետ

1

 

101.

Գլխավոր պետական տեսուչ

5

 

102.

Ավագ պետական տեսուչ

4

 

103.

Ավագ իրավախորհրդատու

1

 

104.

Մասնագետ

1

 

 

Ընդամենը

12

 

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական

սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

 

105.

Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու

2

 

106.

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մասնագետ

2

 

107.

Վարորդ

2

 

109.

Գործավար-օպերատոր

1

 

111.

Հավաքարար

1

 

 

Ընդամենը

8

 

 

Ընդհանուրը

194

 

 ecoinspect.am © 2019  logo