Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
Բնապահպանության ԵՎ ընդերքի տեսչական մարմին

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

Հավելված
ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի
ղեկավարի 2019 թվականի ապրիլի 15-ի թիվ 74-Ա հրամանի

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ
ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Պաշտոնի անվանումը

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1.

Ղեկավար

1

2.

Ղեկավարի տեղակալ

1

3.

Ղեկավարի տեղակալ

1

4.

Ղեկավարի տեղակալ

1

Ընդամենը

4

ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

1.

Ղեկավարի օգնական

1

2.

Ղեկավարի օգնական

1

3.

Ղեկավարի տեղակալի օգնական

1

4.

Ղեկավարի տեղակալի օգնական

1

5.

Ղեկավարի տեղակալի օգնական

1

Ընդամենը

5

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ

I. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

1. Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն

1.

Վարչության պետ

1

1.1. Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Պետական տեսուչ

1

1.2. Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Պետական տեսուչ

1

4.

Պետական տեսուչ

1

Ընդամենը

10

2. Ընդերքի վերահսկողության վարչություն

1.

Վարչության պետ

1

2.1. Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Ավագ պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ

1

8.

Պետական տեսուչ

1

9.

Պետական տեսուչ

1

2.2. Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների վերահսկողության բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Պետական տեսուչ

1

Ընդամենը

14

3. Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն

1.

Վարչության պետ

1

3.1. Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ

1

3.2. Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Պետական տեսուչ

1

Ընդամենը

12

4. Որակի ապահովման վարչություն

1.

Վարչության պետ

1

2.

Վարչության պետի տեղակալ

1

3.

Գլխավոր մասնագետ

1

4.

Գլխավոր մասնագետ

1

5.

Գլխավոր մասնագետ

1

6.

Գլխավոր մասնագետ

1

Ընդամենը

6

5. Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն

1.

Վարչության պետ

1

5.1. Ռիսկի գնահատման բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Գլխավոր մասնագետ

1

3.

Առաջատար մասնագետ

1

5.2. Ռիսկի վերլուծությունների բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Գլխավոր մասնագետ

1

3.

Առաջատար մասնագետ

1

4.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

8

6. Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

1.

Վարչության պետ

1

2.

Գլխավոր մասնագետ

1

3.

Գլխավոր մասնագետ

1

4.

Գլխավոր մասնագետ

1

5.

Գլխավոր մասնագետ

1

6.

Առաջատար մասնագետ

1

7.

Առաջատար մասնագետ

1

8.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

8

7. Իրազեկմանև հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Գլխավոր մասնագետ

1

3.

Գլխավոր մասնագետ

1

4.

Առաջատար մասնագետ

1

5.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

5

8. Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Գլխավոր մասնագետ

1

3.

Գլխավոր մասնագետ

1

4.

Գլխավոր մասնագետ

1

5.

Առաջատար մասնագետ

1

6.

Առաջատար մասնագետ

1

7.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

7

Ընդամենը` հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ

70

II. ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

1. Երևանի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Ավագ պետական տեսուչ

1

7.

Ավագ պետական տեսուչ

1

8.

Ավագ պետական տեսուչ

1

9.

Պետական տեսուչ

1

10.

Պետական տեսուչ

1

11.

Պետական տեսուչ

1

12.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

13.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

14.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

14

2. Արագածոտնի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

7.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

7

3. Արարատի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

8.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

8

4. Արմավիրի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

7.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

7

5. Գեղարքունիքի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ

1

8.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

9.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

9

6. Լոռու տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Ավագ պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ

1

8.

Պետական տեսուչ

1

9.

Պետական տեսուչ

1

10.

Պետական տեսուչ

1

11.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

12.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

12

7. Կոտայքի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

8.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

8

8. Շիրակի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

7.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

7

9. Սյունիքի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ

1

8.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

9.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

9

10. Վայոց ձորի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Պետական տեսուչ

1

6.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

7.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

7

11. Տավուշի տարածքային բաժին

1.

Բաժնի պետ

1

2.

Ավագ պետական տեսուչ

1

3.

Ավագ պետական տեսուչ

1

4.

Ավագ պետական տեսուչ

1

5.

Ավագ պետական տեսուչ

1

6.

Ավագ պետական տեսուչ

1

7.

Պետական տեսուչ

1

8.

Պետական տեսուչ

1

9.

Պետական տեսուչ

1

10.

Պետական տեսուչ

1

11.

Պետական տեսուչ-իրավախորհրդատու

1

12.

Առաջին կարգի մասնագետ

1

Ընդամենը

12

Ընդամենը` տարածքային ստորաբաժանումներ

100

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

1.

Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

2.

Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

3.

Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

4.

Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

5.

Խորհրդական՝ ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող

6.

Իրավախորհրդատու

7.

Մասնագետ՝ համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման

8.

Գործավար-օպերատոր

9.

Վարորդ

10.

Վարորդ

11.

Տնտեսվար

12.

Առաքիչ

13.

Հավաքարար

14.

Հավաքարար

15.

Պահակ

16.

Պահակ

Ընդամենը

16

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ

195
 
ecoinspect.am © 2019  logo